Testovací proužek se skládá ze tří částí, konkrétně ze vzorkové podložky, reagenční podložky a reakční membrány.


Reagenční membrána obsahuje koloidní Zlato konjugované s monoklonálními protilátkami proti novému koronaviru; reakční membrána obsahuje sekundární protilátky proti novému koronaviru a polyklonální protilátky myšího globulinu, které jsou předem imobilizované na membráně. Když je testovací zařízení vloženo do vzorku slin, konjugáty vysušené v reagenční vložce se rozpustí a migrují spolu se vzorkem. Pokud je ve vzorku přítomen nový koronavirus, komplex vytvořený mezi konjugátem protilátek proti novému koronaviru a Virům bude zachycen specifickým monoklonální proti novému koronaviru, kterým je potažena oblast T.

 

Bez ohledu na to, zda vzorek obsahuje virus nebo ne, roztok pokračuje v migraci a setkává se s dalším činidlem (protilátka proti myšího IgG), které se váže na zbývající konjugáty, čímž vytváří
červenou čáru v oblasti C.

 

Obsah testovací sady:
 

Testovací zařízení
Příbalová informace
Plastový pytlík
Tryska
Extrakční pufr
Extrakční zkumavka
Pohárek/kapsa na odběr sliny
Kapátko


 

test_5.jpg

Test schválen pro samotestování na základě výjimky Ministerstva Zdravotnictví.


Test je možno používat k samotestování dle výjimky pro Antigenní testy vydané MZČR podle § 4 ODST. 8 NAŘÍZENÍ VLÁDY Č. 56/2015 SB. 

Délka testování 10 minut.
Citlivost: 93,94 %.
Specificita: > 99 %.
Snadný odběr vzorku, který si provede testovaná osoba.
Snižuje se tím riziko přenosu viru při provádění testu.

Rychlý a snadný odběr vzorku slin zkracuje čas potřebný k provedení  testu.
Test lze použít také u dětí, u kterých je odběr vzorků z krku nebo nosohltanu vždy problematický.
Neinvazivní

PROPLÁCÍ POJIŠŤOVNY – Výrobce antigenních testů pro které vydalo ministerstvo výjimku podle §4 odst.8
nařízení vlády č.56/2015Sb.


Dle MPO nemusíte testy kupovat pouze u registrovaných firem, ale stačí využít schválené testy (značka, typ, výrobce)
MZCR.

!
Widget Didn’t Load
Check your internet and refresh this page.
If that doesn’t work, contact us.
návod v češtině.jpg
facemasks.jpg

Firmy musí testovat své zaměstnance, nejinak je tomu i u nás. Používáním těchto testů ze slin budete velice spokojeni s rychlostí testování a dostupnou cenou.


- Bezbolestný, pohodlný
- Samoodběrový, bez medi personálu
- Rychlý a spolehlivý
- Účinnost je okolo 97%.


Tyto testy jsou dodávány do nemocnic. Používány jsou v domovech důchodců, velkých firmách. Testy jsou daňově uznatelné jako náklad.


Antigenní rychlotestovací zařízení (přes sliny) na nový koronavirus (SARS-CoV-2) uchovávejte při pokojové teplotě nebo
v chladu (2–30 °C). Chraňte před mrazem. Všechny činidla jsou stabilní až do data expirace vyznačeného na jejich
vnějším obalu a lahvičce s pufrem.


Testování je jedním ze základních pilířů v boji s onemocněním COVID-19. Pomáhá totiž včas odhalit infekční osobu a
předejít tak dalšímu šíření viru v populaci. Antigenní testy představují jednoduchou a rychlou možnost, jak zjistit
přítomnost viru SARS-CoV-2 na sliznicích, či jak odlišit koronavirovou infekci od jiných respiračních infekcí
(nachlazení, chřipka). Tyto testy prokazují přítomnost tzv. antigenu, bílkoviny typické pro vir SARS-CoV-2 a jsou
určeny pro zdravotnické odborníky, kteří by měli provádět odběr vzorků i vyhodnocení testů.
Výhodou těchto „rapid testů“ je především jednoduchost a rychlost, kdy výsledek získáte do 15–20 minut. Hodí se proto
i k hromadnému testování.


Proč je v boji s nemocí COVID-19 testování tak důležité?
Onemocnění vyvolané virem SARS-CoV-2, Covid – 19, může až u 60 % nakažených probíhat skrytě, bez
zjevných příznaků. I nakažený bez příznaků je infekční pro své okolí.
Než se rozvinou první příznaky onemocnění COVID-19, může být nakažená osoba infekční a šířit tak nemoc dále.
Příznaky onemocnění COVID-19 je obtížné odlišit od příznaků jiných infekčních nemoci (nachlazení, chřipka).
Ztráta chuti a čichu je do jisté míry specifickým příznakem, ale nemusí se vyskytovat u všech nemocných nebo
počátku onemocnění).

POUŽITÍ


1. Odběr vzorků:
Vzorek orální tekutiny by se měl odebírat pomocí odběrových nástrojů dodaných se soupravou. Postupujte podle
podrobných pokynů na použití uvedených níže. Při tomto testu by se neměly používat žádné další odběrové nástroje.
Může se použít perorální tekutina shromážděna kdykoliv během dne.


2. Příprava vzorků:
Když jsou sliny odebrány, postupujte podle pokynů pro přípravu vzorku s pufrem dodaným se soupravou.


Interpretace výsledku


POZITIVNÍ: Objeví se dvě červené čáry. Jedna červená čára se objeví v kontrolní oblasti (C) a jedna červená čára v
testovací oblasti (T). Odstín barvy se může lišit, ale test by měl být považován za pozitivní vždy, když je přítomna i jen
slabá čára.


NEGATIVNÍ: V kontrolní oblasti (C) se objeví pouze jedna červená čára a v testovací oblasti (T) žádná. Negativní
výsledek naznačuje, že ve vzorku nejsou žádné částice nového koronavirus nebo počet virových částic je pod
detekovatelným rozsahem.


NENÍ PLATNÉ: V kontrolní oblasti (C) se neobjeví žádná červená čára. Test je neplatný, i když je v testovací oblasti (T)
čára. Nedostatečný objem vzorku nebo nesprávné procedurální techniky jsou nejpravděpodobnějšími důvody selhání
kontrolní oblasti. Zkontrolujte postup testu a opakujte test s novým testovacím zařízením. Pokud problém přetrvává, ihned přestaňte testovací soupravu používat a kontaktujte vašeho distributora.


• Jen diagnostické použití in vitro.
• Nepoužívejte po uplynutí doby spotřeby.
• Před otevřením před použitím zkontrolujte, zda není poškozeno fóliový sáček obsahující testovací zařízení.
• Proveďte test při pokojové teplotě 15 až 30 °C.
• Při zavěšování vzorků noste rukavice, nedotýkejte se membrány činidla a okénka vzorky.
• Všechny vzorky a použité příslušenství by měly být považovány za infekční a likvidovány v souladu s místními předpisy.
• Nepoužívejte krvavé vzorky.